sok
SWE NOR
Nordiske dører for nordiske forhold

Garantier

Kunden plikter å kontrollere varene ved mottak, herunder at leveransen er i overensstemmelse med ordrebekreftelsen. Kunden plikter å varsle fraktfører om transportskade eller manko senest ved levering. Dersom intet anmerkes ved levering anses varene som levert iht. avtalen.
 
Kunden plikter å reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold og senest innen 3 dager etter mottak etter at feil/mangel, herunder feil ved faktura, ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Faktura-/ordrenummer skal oppgis og feilen/mangelen skal spesifiseres i reklamasjonen.
 
For øvrig vises det til reklamasjonsbetingelser i NS 8409.
 
Generell info om overflatebehandlede produkter
 
Vi vil gjøre oppmerksom på følgende på ferdig overflatebehandlede produkter:
 
Det understrekes at tre er et levende materiale. Det kan ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel mindre gulning ved kvister og små sprekker utvendig. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette denne prosessen. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.
 
Dører som er malt med mørke farger og som utsettes for sollys, vil kunne bli sterkt oppvarmet, og i større grad enn lyse dører ha en tendens til å slå seg. Dette pga. utvidelse av materialene på den soleksponerte oppvarmede siden. Av samme grunn kan sprekker og bobler i malingen forekomme. Det gis derfor ingen garanti på dører malt i mørke farger (fra farge NCS S 7500-N og oppover).
 
Alle farger vil av normale årsaker også kunne falme noe av sollys.
 
Av disse grunner er det nødvendig med løpende vedlikehold av malingen. Dette også på hvitmalte dører. Det kreves at døren vokses jevnlig, minimum 1 gang i året. Bruk for eksempel bilvoks uten slipemiddel. Dette vil hindre at maling tørker ut og sprekker. Om døren ikke vedlikeholdes vil retten til å reklamere på døren falle bort. Dersom produktet er montert i et belastet miljø eller i værharde strøk, vil vedlikeholdet måtte tilpasses dette. I spesielt værutsatte områder vil takoverbygg være påkrevd.
 
Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.
 
Garantitid regnes fra vår fakturadato til vår forhandler. Som garantibevis gjelder kvittering.
 
Vår standardkulør er hvit NCS S 0502-Y. Vi maler i de kulører som inngår i den standardiserte NCS S-fargeskalaen, dvs. de som har en ”S” med i betegnelsen f. eks. NCS S 0502-Y. Toppforseglingens farge endres naturlig med tiden. Dørbladet kan ved høy varme og sterkt sollys endre form, men går tilbake til opprinnelig form ved normal temperatur.
 
Hvis døren monteres jevnt med fasaden, må døren beskyttes av skjermtak eller annen form for tilpasset dryppstopp. Minste mål uten tak eller annen beskyttelse er 120 mm. Garantier forutsetter at montering og vedlikehold utføres korrekt iht. montering- og vedlikeholdsinstruksjoner.