sok
SWE NOR

ORDLISTE

Det er mange tekniske ord innen området dør og her har vi forsøkt å forklare noen av dem.

Søkeord Forklaring
10 grader Kravet til en boddør er derfor at den skal tåle temperaturforskjeller på minimum 10°C. Du kan altså gjerne bruke en hyttedør som boddør, men du må aldri bruke boddør som hyttedør.
18 grader En hyttedør bør tåle en temperaturforskjell utside/innside på minimum 18°C. Det er fordi den utsettes for store påkjenninger når du fyrer inne mens kulda knaker ute. En dør som ikke er konstruert for en slik temperaturforskjell, blir snart skakk, fuktig og ubrukelig. 
a-mål Dørbladets totale tykkelse
anslag Fals på dør eller karm som stopper dørbevegelse ved lukking. Fals, skarp knekk eller bøy i en flate
antikkglass Gir et uskarpt bilde, og er en anelse mørkere enn klarglass.
baderomsterskel Terskel beregnet på baderom for ventilering under dørbladet.
bakkantbeslag Bakkantbeslag er en sperremekanisme som brukes som supplement til lås i slagdører. Et bakkantbeslag består av to beslag som henholdsvis monteres på dørblad og dørkarm. Beslaget som monteres på dørbladet har en eller flere tapper som treffer et innfelt beslag i dørkarmen.
bakkantsikring Bakkantsikring er en sperremekanisme som brukes som supplement til lås i slagdører. Et bakkantbeslag består av to beslag som henholdsvis monteres på dørblad og dørkarm. Beslaget som monteres på dørbladet har en eller flere tapper som treffer et innfelt beslag i dørkarmen.
basic Ut fra premiumsortimentet på ytterdører finnes det et standardisert basicsortiment uten tilvalgsmuligheter.
beslag Mekanisk utstyr som monteres på dør og/eller karm for at døren skal fungere etter hensikten. 
b-mål Avstand mellom hengsleside og senter på låskasse
bortesikker funksjon Med bortesikker funksjon kan knappvrideren kobles ut når man forlater boligen, slik at ingen uvedkommende kan gå ut gjennom døren uten nøkkel. Når man kommer hjem og åpner låsen med nøkkel, tilbakestilles knappvriderens funksjon automatisk, slik at man deretter kan låse og åpne døren fra innsiden med knappvrideren. 
branndør Dør med spesielle krav for å hindre spredning av brann. Kan ha krav til selvlukking. Klassifisert etter krav til røyktetthet og tid for å motstå gjennombrenning og hindre brannspredning ved temperaturøkning.
brannklasset Hvilken brannklasse døren skal ha bestemmes ut fra kravet i bygget til hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få. Konsekvensen er avhengig av bruken av byggverket (risikoklasse), størrelse, planløsning, brannenergi mv.
c-mål Avstand mellom anslagsside og senter på låskasse
cotswoldglass Glass med struktur som man ikke ser igjennom.
dbm Dørbladmål
dekkskilt Skilt som dekker hull som ikke er i bruk, f.eks. ved utskifting av låser. 
dekorglass Glass med dekorativ funksjon.
dempelist Dempelist plassert i karmen gjør at det kun høres et behagelig klikk når døren lukkes. Dempelisten bidrar også til å redusere lydgjennomtrenging. Dempelister leveres med dørkarmene, alltid i en farge som er tilpasset karmen og fargen på døren. Plasseringen i karmen gir bedre effekt og lengre levetid enn om den skulle sittet på dørbladet.
draring En draring brukes til å trekke døren frem ved innbygde skyvedører.
dyp sporfresing Et spor på 3,4 mm dybde frest i HDF-platen på premium ytterdører.
dørblad Dørbladeter den delen av en dør som beveger seg ved åpning. I slagdører er dørbladet festet til dørkarmen med hengsler og i skyvedører beveger dørbladet seg i horisontale glideskinner.
dørbrems En dørbrems gjør at vinden ikke tar tak i døren og smeller den i veggen.
dørknopp En rund dørvrider.
dørstopper En dørstopper er en innretning som benyttes for å begrense åpningen av en slagdør, i hovedsak for å unngå skade på dør og omkringliggende elementer.
EI30 Brannmotstand på EI30 betyr at den er motstandsdyktig mot brann i minimum 30 minutter.
EI30/R´w30dB Motstandsdyktig mot brann i minimum 30 minutter og testet for lydreduksjon på 30dB.
EI30/R´w35dB Motstandsdyktig mot brann i minimum 30 minutter og testet for lydreduksjon på 35dB.
EI60/R´w35dB Motstandsdyktig mot brann i minimum 60 minutter og testet for lydreduksjon på 35dB.
Entrédør Dører til bolig med et oppvarmet trapperom. Brann- og lydklassede etter de krav som stilles til bygget.
EPS isolering Begrepet EPS  er en forkortelse for ekspandert polystyren
espagnolett Stanglås, innfelt i forkant av dørblad; lange bolter / stenger som styres av en sentral låsmekanisme; eventuelt med låssylinder.
fabrikkgaranti 7 års garanti mot fabrikasjonsfeil, gjeldende for kulører opp til og med NCS S 7500-N, eller tilsvarende kulør når krav til vedlikeholdt er oppfylt. 
falle En falle er en mekanisk fjærbelastet bolt som sørger for å holde en dør lukket. Fallen er montert i en låskasse og styres av et dørhåndtak dersom den har en lukkefunksjon, og av en knappevrider og/eller en låssylinder dersom den har en låsefunksjon.
fals Fals, skarp knekk eller bøy i en flate. Brukes fals om feste eller anslagsflate ved sammenføyninger. Flaten i  døråpninger som står vinkelrett på veggplanet.
falset terskel En falset terskel har en liten knekk som gir litt mer lyddemping enn en helt flat terskel.
fasettslipt glass Er klart glass med fasettslipte kanter.
FDV dokumentasjon Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Dokumentasjon på leverte varer og hvordan de skal vedlikeholdes. 
FG-godkjent Utstyr eller løsning beskrevet av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (Sorterer under Finansnæringens Hovedorganisasjon).
formgaranti 10 års formgaranti gjelder modulmål 9-10x20-21 og dersom  dørbladet slår seg mer enn 4 mm.
formpresset Døren består av trefiberplater presset under stort trykk, slik at mønsteret av en fyllingsdør preges inn i platen. 
frostet glass Demper både lysgjennomgang og innsyn. 
gammel standard Gammel standard dører har høyde 1915 og 2015 mm. Bredden var 625, 725, 825 og 925 mm. Avvik fra dette forekommer. Ny standard ble innført i 1972 da snap-in hengslene ble standard. Er døren din produsert etter 1972 og har snap-in henglser er det enkelt å bytte til nytt dørblad i gammel karm.
gerikter Listverk
glansgrad Glansgraden i malingen bestemmer glansheten. All maling har en gitt glans - på en skala fra 0 - 100, hvor 100 er blankest. Glansgraden er definert etter norsk standard 2813. F.eks 31-60 halvblank.
hakelås Lås med hakereile og/eller annen hake. Binder sammen dør og karm (eller dør/ dør) i 3 retninger. Tidligere mest brukt på skyvedører, i det senere også som sikkerhetslås.
hakereilelås Ved avlåsing av dobbeltfløyede dører brukes ofte en hakereile for å forhindre at man kan sette press på dørene og på den måten skape avstand mellom dørene tilstrekkelig til at reilen glipper. En hakereile er enten konstruert slik at den følger dreiebevegelsen i låskassen, eller den har en fleksibel tapp ytterst på reilen som automatisk løftes når den trekkes inn i låskassen.
hamret råglass Råglass er ugjennomsiktige glass med en preging i overflaten, men med god lysgjennomgang.
HDF High Density Fibreboard
hengsleside Den siden du ser hengslene fra når døren er lukken.
herdet glass Ved en varmeprosess med kontrollert avkjøling kan glass herdes. Glasset blir da 4-5 ganger sterkere enn vanlig glass i samme tykkelse. Herdet glass kan i mange tilfelle gi en god beskyttelse mot glass nedfall, trykkbelastninger, termiske spenninger og annen ytre påkjenning. Men det er ikke spesielt ugjennomtrengelig og er derfor ikke nok sikring mot hærverk og innbrudd.
honeycomb kjerne Honeycomb-kjerne er en felles betegnelse på kjernemateriale med heksagonale celler (som en bikube) laget i papp. Brukt i såkalte lettdører/pappdører.
husforpakning Dører og karmer pakke på pall i logisk rekkefølge med ytterdør nederst.
høyrehengslet Stå med ansiktet vendt mot døren på den siden der hengslene er synlige, eller der du vet de er festet til karmen. Er hengslene på høyre side, er døren høyrehengslet.
inndekning for utenpåliggende skyvedør Inndekning for utenpåliggende skyvedører ser tilnærmet ut som et gardinbrett/kappe og skjuler opphengslisten. Også kalt kornisch eller skyvedørskappe.
innfelt skyvedør En innfelt skyvedør er helt skjult i åpen stilling. Døren henges opp i en skinnekonstruksjon som bygges inn i veggen. Alt som behøves for monteringen følger med i leveransen av skyvedørskarmen. Takket være den kraftige toppskinnen tåler en innfelt skyvedørskarm en belastning på 110 kg.
K1040 MAT Standardhvit laminat på massivdører.
kantskåte Kantskåte er en mekanisk dørlås. Kantskåte benyttes på tofløyede dører uten midtstolpe der det ikke er rømningskrav. Skåtet monteres i den passive fløyen og kan åpnes og lukkes med en hevearm. Denne er mekanisk koblet mot to låsestag som stikker ut i topp og bunn av dørbladet og låser det til karmen.
karm Karm er betegnelse på den faste rammen som er festet i en vegg og som et dørblad er hengslet til og som dørbladet er i kontakt med når det er lukket.
karmhylse For enkel og sikker montering uten bruk av kiler
karmoverføring En karmoverføring er en mekanisk innretning som sørger for en robust føringsvei for kabler mellom dørkarm og dørblad i en slagdør.
karmyttermål Karmyttermål angis i millimeter og angir størrelsen på hullet i veggen der dør og karm skal monteres.
klimatilpasset dør Dør som er beregnet der det er temperaturforskjeller på hver side av døren.
knappvrider Innvendig grep for betjening av låssylinder - i stedet for nøkkel.
kvistfri  Materialet sorteres ut fra den delen av treet som er innenfor barken, som er deler av kjerneveden i furu.
laminert glass Laminert glass består av 2 eller flere stykker glass som lamineres. Som laminat mellom glassrutene brukes det en tynn plastfolie. Denne plastfolien er utrolig seig og den er ved en varmebehandling limt til glasset slik at glass bitene holdes på plass hvis ruten blir knust. Det gjør at det ikke blir farlige glassbiter som kan forårsake skader på person. Laminert glass er vanskelig å forsere selv om glasset er sprukket.
ledetid Antall arbeidsdager leveringstid.
lettdør Dørblad med honeycombkonstruksjon.
lik deling Pardør der dørbladene er like store.
løftehengsler Hengseldelene er ikke mekanisk festet til hverandre, men tyngdekraften holder døren på plass.
låskasse En låskasse er en mekanisk anordning som utgjør den sentrale delen i en dørlås. Låskassen monteres i dørbladets utfreste spor og gir plass for montasje av dørhåndtak, dørsylinder, knappevrider, blindlokk etc. på hver side av døren.
låsstolpe Dekkplate på låskassens framside. Fester låskassen til dørbladet.
massiv dør Kompakt dør med sponkjerne.
MDF MDF (engelsk medium-density fiberboard) er et fabrikkert treprodukt laget av at mykt trevirke som brytes ned til trefibre og kombineres med voks og lim under høy temperatur og høyt trykk for å forme plater og paneler. På norsk betyr navnet fiberplate med middels tetthet.
mellomliggende terskel Denne terskelen plasseres mellom sidekarmene.
modul Dørstørrelser angis alltid i såkalte moduler. Modulmålet angis i desimeter og angir egentlig ikke dørens størrelse, men størrelsen på hullet i veggen. Karmyttermålet på døren er på ca 10 mm mindre på bredden og høyden for eventuell justering.
modullås Lås i en serie med mange funksjonsvarianter, men med felles dimensjoner.
monteringshylse Ved bruk av hylsen, justeres og plasseres karmen i eksakt posisjon før skruene til slutt låser karmen på plass.
ncs NCS – Natural Color System – er et system for fargeangivelse som er utvikla av Scandinavian Colour Institute. Systemet er norsk standard for fargeangivelse på maling.Fargen angis med en kode bestående av seks siffer og to bokstaver, f.eks. 0580-Y10R. Koden angir fargens slektskap med fire kulørte farger – gul (Y), rød (R), blå (B) og grønn (G) – og to ukulørte farger (svart og hvit). De to første sifrene angir fargens «svarthet» i prosent; de to neste fargens «kulørthet». Siste del av koden angir fargens beliggenhet mellom to kulørte farger. Y10R betyr at det er en gul farge med 10% rødt. Farger uten innhold av kulørte farger betegnes med N etter de fire første sifrene. En S foran koden viser at koden gjelder systemets versjon 2. Koder med og uten S samsvarer ikke.
ncs s NCS – Natural Color System – er et system for fargeangivelse som er utvikla av Scandinavian Colour Institute. Systemet er norsk standard for fargeangivelse på maling.Fargen angis med en kode bestående av seks siffer og to bokstaver, f.eks. 0580-Y10R. Koden angir fargens slektskap med fire kulørte farger – gul (Y), rød (R), blå (B) og grønn (G) – og to ukulørte farger (svart og hvit). De to første sifrene angir fargens «svarthet» i prosent; de to neste fargens «kulørthet». Siste del av koden angir fargens beliggenhet mellom to kulørte farger. Y10R betyr at det er en gul farge med 10% rødt. Farger uten innhold av kulørte farger betegnes med N etter de fire første sifrene. En S foran koden viser at koden gjelder systemets versjon 2. Koder med og uten S samsvarer ikke.
nobbnummer NOBB-nummer er entydig identifikasjon på den enkelte vare i Norsk byggtjenestedatabasen. Dette nummeret er et tilfeldig valgt nummer som består av 8 siffer.
notspor Not, navn på profil (i tre) som i tverrsnitt er konkav, har U-form el.l., og som det tilliggende bords fjær skal inn i.
nøkkelskilt Skilt som dekker rundt nøkkelhullet/sylinderåpningen.
opalt glass Opalglass, benglass, et ugjennomsiktig, hvitt glass som fremstilles ved å sette feltspat, kryolitt, benaske, tinnoksid o.l. til glassmelten. Opalglass ser ut som froste glass, men har en blank overflate på begge sider noe som gjør det lettere å holde rent.
overfalset Dører med avtrappet dørkant for tetning / anslag.
overlys Slipp inn mer lys ved å montere overlys over døren. Passer til premium ytterdører.
pappdør Dørblad med honeycombkonstruksjon.
pappkjerne Kjerne av honeycomb
passivhusdør Minstekrav til U-verdi på dør er U-verdi på 0,8
pocketkarm Skyvedørskarm for innfelt montering.
polystyren Polystyren, eller styrenplast som gruppen kalles, er en amorf termoplast som er billig og derfor svært vanlig.
positiv profil Et ekstra lag 4 mm HDF er lagt på HDF-platen for så å frese bort slik at ønsket mønster fremkommer på premium ytterdører.
premium Ytterdør med 7 års garanti mot fabrikasjonsfeil og 10 års formgaranti - med tilvalgsmuligheter.
quick fit Rask og enkel montering av vrider. Behøves ingen skruer, kun trykk sammen.
RAL RAL er et fargesystem utviklet i 1925 av Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL) for å skape et enkelt system for å vise ulike farger. Det begynte med 40 farger, men består nå av nærmere 200 i det som kalles RAL Classic, og ytterligere i det som kalles RAL Design. Med RAL menes vanligvis RAL Classic, der fargene betegnes med et firesifret nummer. Blant RAL-fargene finnes, til forskjell fra NCS-fargene, blant annet fluoirserende farger. Videre angir ikke RAL-kodene, til forskjell fra NCS-kodene, hvordan fargen skal blandes, selv om de er i systematisk ordning.
reile Reile er betegnelsen på bolten som danner den fysiske barrieren i en dørlås. En reile kan være firkantet, rund eller hakeformet. Reilen sitter i låskassen og kan styres ut og inn ved hjelp av knappevrider eller nøkkel.
røykfarget glass Demper både lysgjennomgang og innsyn. Grått i farge.
satinglass Satinglass er glass som er kjemisk behandlet for å for å gi en satinfinish. Man kan ikke se igjennom glasset.
sidelys Slipp inn mer lys ved å montere sidelys på en eller begge sider av døren. Passer til premium ytterdører.
sikkerhetsdør En sikkerhetsdør skal være klassifisert iht. SS-EN 1627. Det finnes ulike klassinger innen denne standarden.
sikkerhetsglass Sikkerhetsglass er ofte påkrevd i teknisk forskrift eller regelverk – og med god grunn. Sikkerhetsglass minimerer risikoen betraktelig for personskader, hvis glasset knuses.
sikkerhetsklasse En sikkerhetsdør skal være klassifisert iht. SS-EN 1627. Det finnes ulike klassinger innen denne standarden.
skjulte hengsler Brukes når man ønsker  å skjule hengselet så godt som mulig, slik at det ikke sees fra utsiden.
Skyvedør  En skyvedør er en dør som ikke er hengslet, men som åpnes og lukkes ved at den beveger seg horisontalt langs glideskinner.
Skåte Mekanisk anordning som sikrer dørblad til karm.
Slagdør Slagdører er den klart mest utbredte dørtype. I en slagdør er dørbladet festet med hengsler til dørens karm og svinger vertikalt i forhold til karmen.
slagretning Dørens slagretning bestemmes av hvilken side hengslene er montert på. Dørens åpningsretning; angivelse av fallens skråretning.
sluttstykke Beslag hvor låsens falle/reile går i inngrep.
snap-in hengsler Den ene hengseldelen har en vinge som skyves inn i et spor i motsatt hengseldel hvor det sitter en hake som låser vingen. Døren kan frigjøres ved at denne haken løftes med en skrutrekker eller lignende.
sparkeplate Sparkeplate, beskyttelsesplate, nederst på et dørblad.
speilglass Speilglass, plant glass som brukes bl.a. til speil.
sponskive Består av opphakket trevirke (spon/sagflis) som lages til plater ved hjelp av lim, varme og høyt trykk.
sporfrest Spor på 2-2,5 mm dybde frest i HDF-platen på ytterdører.
S-profil En type karmprofil.
sylinder Separat, nøkkelkontrollerende del av sylinderlås som inneholder låsens kode/kombinasjon.
Tema karmhylse Tema karmmontering gir stor tidsbesparelse ved montering av døren, da det ikke er nødvendig med støtteklosser eller kiler. Hylsenes bærende egenskaper, gjør det mye enklere å justere karmen i ønsket stilling, inntil festeskruene trekkes til. Friksjonsbelagte gjenger underletter innmonteringen i karmene.
terskel Tre i bunnen av dørkarm, dørstokk.
tofløyet dør To hengslede dørblad i samme karm. Også kalt pardør.
tofløyet skyvedørskarm Som 2-fløyet skyvedør monteres to vanlige karmer mot hverandre, en hver vei.
ulik deling Pardør der det ene dørbladet er smalere enn det andre.
underliggende terskel Det brukes mer og mer en flat underliggende terskel. Denne terskelen brukes i nye hus med balansert ventilasjon der luften skal sirkulere mellom rommene.
utenpåliggende skyvedør En utenpåliggende skyvedør løper langs en overliggende skinne, som settes på plass uten inngrep i veggen. For opphengingen finnes to alternative skinner, i skjult eller synlig utførelse. For den utenpåliggende skyvedøren brukes en dør som er én modul større enn bredden på døråpningen. Ved siden av døråpningen kreves det plass i samme størrelse som døren.
utforing Utforing, bord eller plate som festes i karmen på døren. Utforingens funksjon er å utligne forskjell i tykkelse mellom karmen og veggen den er montert i.
u-verdi Enkelt fortalt forteller U-verdien hvor stor temperaturgjennomgang en flate har. Den sier noe om hvor varmeisolerende evne glasset i døren har. Jo lavere U-verdien er, desto bedre isolering er det.
vendbar falle Slagretning kan forandres ved å trekke ut fallen og vri den 180 grader.
venstrehengslet Stå med ansiktet vendt mot døren på den siden der hengslene er synlige, eller der du vet de er festet til karmen. Er hengslene på venstre side, er døren venstrehengslet.
vrider Vribart håndtak for å åpne dør ved å trekke inn låsens falle. (Også kalt "dørhåndtak", "dørklinke", "dørhank").
wc-vrider Toalettgarnityr med vrider som viser ledig/opptatt.